На 24.07.2023 г. Ориндж Тур ООД стартира изпълнението на договор за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационните технологии и киберсигурността в малките и средни предприятия.
Целта на проекта с No. BG-RRP-3.005-1444-C01 е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, които осигуряват повишаване нивото на цифровизация на малките и средни предприятия (МСП).
Срокът за изпълнение на договора е от 24.07.2023 г. до 24.07.2024 г. и е на стойност 20 000,00 лв., от които 100% са осигурени от RRF на NextGenerationEU на Европейския съюз чрез NRRP.