ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„ОРИНДЖ ТУР“ ООД е администратор на лични данни с ЕГН 368107, вписан в „Регистър на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” от 01.04.2013г.

Като доставчик на туристически услуги „ОРИНДЖ ТУР“ ООД отговаря на всички изисквания на новия регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) или накратко (GDPR), приет от ЕС.

Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физически лица от всички страни членки на ЕС и да уеднакви регламентите за тяхната обработка.

Пълното наименование на акта е РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И

НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни и относно отмяната на Директива 95/46/ЕО. В този документ той ще бъде наричан Регламент, GDPR или накратко GDPR.

Тази декларация за поверителност влиза в сила на 25.05.2018 г.

„ОРИНДЖ ТУР“ ООД събира само данните на лица, необходими за извършване на предлаганата туристическа услуга и ги пази отговорно и законосъобразно.

I. Кои сме ние?
Данни за администратора
Име: „ОРИНДЖ ТУР“ ООД С ЕИК 202201228

Местоположение: София Държава: България

Адрес на управление: ул. Дончо Ватах 28, ет.2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. Позитано No. 9A,
офис 8
Тел: (02) 9500095
факс: (02) 9500096
gsm: 0879680137, 0887338110
e-mail: info.bg@orange-tours.com
Работно време: 09.00 – 18.00.
Почивни дни: Събота и Неделя

„ОРИНДЖ ТУР“ ООД е администратор на вашите данни като потребители на нашите услуги. По отношение на личните данни, които предоставяте, използвайки нашите услуги, „ОРИНДЖ ТУР” ООД действа като обработващ данните. (Например, ако сте туроператор, за когото действаме като агент или клиент, на когото предоставяме свързана туристическа услуга – например искате да направим хотелска резервация за вас или да закупим самолетен билет за вас, или ако лично използвате нашата резервационна система).

Данни за контакт на длъжностното лице по защита на данните
Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните тук:

Ел. поща: gdrp@orange-tours.com

Тел: +359 2 89500095

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява
„ОРИНДЖ ТУР“ ООД:

„Обикновени“ лични данни:
първо и последно име;
домашен адрес;
дата на раждане/възраст
e-mail адрес
номер на лична карта/паспорт;
Интернет протокол (IP) адрес;
ID на бисквитката.

Нашите сайтове https://www.orange-tours.com/, https://tripadvisorbulgaria.com/ използвате бисквитки, без които нито един от сайтовете не би могъл да ви предостави коректни услуги. Посещавайки нашия сайт, вие приемате използването на бисквитки.

Видове бисквитки, които използваме:

Задължителни бисквитки
Тези бисквитки са необходими за правилното функциониране на системата на уебсайта, което ни позволява да поддържаме логическа сесия между вашия клиентски браузър (профил) и сървъра.

Аналитични бисквитки
Тези бисквитки ни дават информация за броя на посещенията на нашия сайт и благодарение на тях можем да анализираме дали потребителите ни работят лесно с него и дали сме отговорили на често задавани въпроси (бисквитки на Google Analytics). Те не дават информация за вашите лични данни, а само ни показват дали сте разглеждали повече от една страница от нашия сайт, колко пъти сте посетили определени страници, дали използвате мобилно или настолно устройство и други анонимни данни. За Google Analytics ние също използваме анонимизиране на IP адреси с помощта на _anonymizelp. Максималният период, в който съхраняваме аналитични данни в Google Analytics, е 50 месеца.

Функционални бисквитки
Тези бисквитки ни позволяват да ви предоставим по-персонализирана услуга (например запазване на последното ви търсене на оферта) и по този начин да използваме най-оптимално функциите на нашия сайт. Те не съхраняват вашата лична информация.

Бисквитки за прецизно насочване
Това са динамични бисквитки на Facebook, Google и др. Ние не използваме такива бисквитки, но ако щракнете върху рекламни съобщения на сайта, те могат да бъдат задействани от нашите рекламни партньори. Те също така не съхраняват лична информация.

Във вашите правомощия е да настроите бисквитките, които получавате от нашия сайт. За да направите това, въведете настройките на браузъра, който използвате, и следвайте инструкциите. Обърнете внимание, че ако ограничите определени видове бисквитки, можете също да ограничите функционалността на сайта на собственото си устройство.

Специални категории данни, които обработваме:
ЕГН (Единен Граждански Номер) – в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на нашите договорни отношения или ако сме задължени по закон.

Чувствителни данни: данни за Вашето здравословно състояние (при сключване на медицинска застраховка и/или при настъпване на застрахователно събитие по време на пътуване, както и отпуск по болест, ако сте наш служител)

Семейни връзки (когато е необходимо за целите на договора – например непълнолетно лице под вашите грижи или възползване от промоция за меден месец)

Източник на данни:
Субект на данни (т.е. вие)

Публичен регистър, достъпен за обществеността – TR, IR, Национален туристически регистър към Министерството на туризма

Туристически агенти, които са обработващи данни за целите на услугите, които ви предоставяме

Туроператори – партньори

Търговци, които са обработващи данни – (заявки за фирмено пътуване)

Цели и принципи на използване на личните данни, които събираме:
Обработването на Вашите данни е с цел изпълнение (и/или сключване) на договор за предоставяне на туристическа услуга – организирано пътуване, обособен елемент от нея или свързана услуга. (лична карта/паспорт са необходими за настаняване в хотела, телефон за връзка с Вас и/или посочено от Вас лице при настъпване на застрахователно събитие, e-mail – за изпращане на бордна карта и самолетен билет) основание Чл. 6, ал. 1 от Правилника, а именно:

Изпълнение на задълженията на „ОРИНЖ ТУР“ ООД по договора с Вас; (включително: за защита на Вашите права и законни интереси и/или на лицата, които представлявате, за да можем да защитим Вашите жизненоважни интереси (в случай на застрахователно събитие и Вие в момента не можете да реагирате).

Спазване на законово задължение, приложимо към „ОРИНДЖ ТУР” ООД (моля, вижте подборна информация за това в раздела за основанията, които ни дават право да обработваме Вашите данни).

За целите на законния (легитимен) интерес на „ОРИНЖ ТУР“ ООД. Изрично съгласие, получено от Вас като клиент;

„ОРИНДЖ ТУР“ ООД приема и съхранява само тези данни, които са необходими и имащи отношение към предоставяната услуга.

„ОРИНДЖ ТУР“ ООД не приема и не обработва лични данни „по подразбиране“, дори когато са получени от друг администратор след заявка за прехвърлянето им, и не съхранява всички получени данни.

Ако получените данни съдържат данни от трети страни, „ОРИНЖ ТУР” ООД ги съхранява под контрола на заявителя. Тези данни се управляват само за негови нужди, но не и за други цели на „ОРИНЖ ТУР“ ООД. ОРИНДЖ ТУР” ООД приема и съхранява само тези данни, които са необходими и имащи отношение към предоставяната услуга.

„ОРИНДЖ ТУР“ ООД не приема и не обработва лични данни „по подразбиране“, дори когато са получени от друг администратор след заявка за прехвърлянето им, и не съхранява всички получени данни.

Ако получените данни съдържат данни от трети страни, „ОРИНЖ ТУР” ООД ги съхранява под контрола на заявителя. Тези данни се управляват само за негови нужди, но не и за други цели на „ОРИНЖ ТУР“ ООД.

Ако сте наш служител:
В допълнение към горните цели (доколкото изпълнението на договори с клиенти се осъществява чрез Вас), също и за защита на Вашите права и нашите законни интереси, както и за защита на Вашите права и законни интереси, за за целите на трудовото, данъчното и осигурителното законодателство (КТ, КСО, ДОПК) и за целите на договорните отношения в изпълнение на длъжностната Ви характеристика. Обработването на данни за Вашето здравословно състояние е необходимо за целите на профилактичната или трудовата медицина, както и съгласно Закона за медицинската експертиза и КСО (за обезщетения при отпуск по болест, осигуровки за майчинство и др.)

Основанията, които ни дават правото да обработваме Вашите данни са:
Обработката е необходима за спазване на нашето законово задължение:

Законът ни задължава да обработваме Вашите данни за целите на Вашето туристическо пътуване и/или издаване на туристически ваучер, и/или формуляр за резервация, и/или за хотелско настаняване, издаване на самолетни билети и/или свързани услуги: Закон за туризма, КОНВЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНО ГРАЖДАНСКО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ, Закон за гражданското въздухоплаване, Закон за задълженията и договорите, ТОР, Устав и правилник на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), Международна конвенция за железопътен превоз на пътници и багаж (CIV), Международна конвенция за железопътния транспорт ( COTIF), Регламент (ЕС) № 1177/2010, Регламент (ЕО) № 261/2004, Регламент (ЕО) № 2006/2004 и др.

Съгласно Кодекса за застраховането, за сключване на медицинска застраховка във връзка с вашето пътуване и/или за съобщаване на събитие на застрахователя

Съгласно Гражданския процесуален кодекс и ДДС за целите на данъчното облагане (при издаване на фактури)

Съгласно Закона за гражданската регистрация (задължителната хотелска регистрация в мястото, където ще отседнете)

Съгласно Закона за електронните документи и електронните удостоверителни услуги (при плащане чрез ПОС терминал). ВАЖНО е да се отбележи, че чрез виртуален ПОС, плащането се извършва директно към банката, през системата БОРИКА. Ние не обработваме финансова и банкова информация. Това прави само вашата банка и системата БОРИКА. В този смисъл плащането през виртуален ПОС терминал не се различава от плащането през физически ПОС терминал.

По Закона за банките и банковото дело (във връзка с плащанията и по Закона за мерките срещу изпирането на пари)

***Освен гореизброените нормативни актове са в сила и др
свързани с тях.

Обработване на Вашите данни въз основа на сключен с Вас договор.

Обработка на Вашите данни въз основа на заявка по телефон или чрез друго средство за масова комуникация.

За статистически цели (при интерес към даден туристически продукт).
За упражняване или защита на правни искове.
Когато възлагате на „ОРИНЖ ТУР“ ООД обработването на лични данни на трето лице за ползване на услуга, „ОРИНЖ ТУР“ ООД действа като обработващ лични данни.
Когато резервирате допълнителни туристически услуги за вашето пътуване или ваканция чрез нашите хипервръзки, без да използвате правата, които
се прилага за туристически пакети съгласно Директива (ЕС) 2015/2302. В такъв случай „ОРИНДЖ ТУР“ ООД действа единствено по Ваши указания като потребител на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които обработвате. „ОРИНДЖ ТУР“ ООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие, като потребител на услугата, избирате да заредите в услугата на доставчика (независимо дали тези данни са лични или не). В този случай „ОРИНДЖ ТУР” ООД не се включва в процеса на вземане на решение дали услугата ще се използва за обработка на лични данни, за какви цели и дали те са защитени. Съответно отговорността на „ОРИНЖ ТУР” ООД в този случай се ограничава до 1) спазване на инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия на резервационната система и 2) предоставяне на информация за услугата и функционалности чрез нейния интерфейс.

Легитимните интереси, преследвани от нас или от трети страни – наши партньори – биха били следните:
Ние сме търговско дружество, което работи като туроператор и агент.

Легитимният ни интерес е пряко свързан с предмета на нашата дейност, за изпълнение на нашите договорни отношения – предоставяне на туристическа услуга.

Интересите на „ОРИНЖ ТУР“ ООД и трети страни в областта на търговията, правната сигурност и данъчната политика произтичат от естеството на търговската ни дейност.

Ние сме застрахователен агент
Трети лица, които работят за нас са счетоводители, туроператори, агенти, превозвачи, адвокати, екскурзоводи, музейни работници, застрахователи. Легитимният им интерес произтича пряко от търговската им дейност.
Организации/лица, които могат да получат вашите лични данни, са:
Туристически агенти и членове на БАТА и АБТТА, регистрирани в националния туристически регистър на Министерството на туризма и/или съответните туристически регистри на друга държава (т. 6- от ПРЗ на Закона за туризма)

Хотелиери (Закон за гражданската регистрация) Нашата обслужваща счетоводна фирма (Закон за счетоводството) Администрации, пред които кандидатствате за виза Въздушни превозвачи и членове на IATA

Превозвачи (когато се изисква от международно споразумение)

Кантора/адвокат/адвокат (в случай на защита на наш легитимен интерес)

Застрахователна компания Национална застрахователна компания

Органите на държавната власт

III. Принципи на обработка.

Ние се придържаме към следните принципи, когато обработваме вашите данни:

законност, добросъвестност и прозрачност; ограничаване на целите на обработката;
приложимост към целите на обработката и минимизиране на събраните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничаване на съхранението с цел постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и осигуряване на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

IV. Съгласие:

Като се съгласявате да приемете тази Декларация за поверителност (известие за поверителност на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме вашите лични данни само за целите, които сме посочили.

Съгласието е необходимо, за да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но трябва да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни, винаги се обосноваваме защо и как тази информация ще бъде използвана.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като подадете заявление за оттегляне на съгласието или използвате имейл (писмо) със свободен текст.

V. Прехвърляне на лични данни към страна извън ЕС или към международна организация
„ОРИНДЖ ТУР“ ООД Ви уведомява в случай на намерение да прехвърли част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Нямаме намерение да предаваме Вашите лични данни на трети страни без Вашето предварително съгласие, освен ако не е необходимо за целите на договора (например пътуване до държава с визов режим).

VI. Ние не продаваме вашите данни на никого!
„ОРИНДЖ ТУР“ ООД може по свое усмотрение да предостави част или всички Ваши лични данни на съответен отдел, за изпълнение на целите за обработване в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

VII. Период на съхранение на данните
(„ОРИНЖ ТУР“ ООД) съхранява Вашите лични данни при следните условия:

1. На правно основание:
Съгласно чл. 91 от Закона за туризма 2 години (плюс 6 месеца за движение на преписка „без движение“, след датата на изтичане на горепосочения срок),
До изтичане на общата петгодишна давност за облигационни отношения, (напр. чл. 111 от Закона за задълженията във връзка с т. 60-68 от ДРЗ към Закона за туризма) (с възможност за продължаване до 6 месеца за движение на правно досие
„без движение“, след изтичане на горния срок),

Съгласно Закона за счетоводството – 10 години, и/или до приключване на ревизия и/или насрещна проверка от НАП (ако същата не е извършена преди изтичане на 10-те години).

По трудови и осигурителни правоотношения – 50 (петдесет) години.

В съдебно производство до изтичане на 5 години от завеждане на делото в съда. (с оглед събиране на разноските) В случай на свързани случаи (например, когато единият изглежда увреждащ другия, срокът изтича и за двата случая с изтичането на петата година по отношение на последния във времето).

По договорни причини (освен ако обработването не е на правно основание и законът изисква да съхраняваме вашите данни за по-дълъг период):
При закупуване на самолетен билет и/или хотелска резервация чрез нас – докато не получите съответния билет или ваучер, Вашите данни се изтриват незабавно от системата, доколкото ние сме обработващи данните между Вас и Администратора, който Ви предоставя крайната услуга. – например авиокомпанията. Вашите данни могат да бъдат запазени по изключение, ако сте създали потребителски профил под ваш контрол за ползване на отстъпки в системата и/или ако сте дали съгласието си за целите на маркетинговата политика на компанията (директна и/или индиректна). В този случай имате право да оттеглите съгласието си по всяко време и в зависимост от системата – ако имате достъп с клиентски профил, за да изтриете сами данните и/или да поискате да бъдете забравени (и данните да бъдат изтрити), и/ или ни пишете – свободен текст на посочения по-горе имейл или на ръка. (моля, вижте правата си по-долу в точка VIII на декларацията),

След изтичане на срока, в който могат да се предявяват рекламации по договора,

Вашите данни ще се съхраняват на хартиен и електронен носител, с разработена политика и организационни мерки за сигурност съгласно Регламента.

1. При съгласие – доколкото е необходимо за целите, за които е дадено или при оттегляне на съгласието: Вижте процедурата за унищожаване на данните тук.

VIII. Вашите права са както следва:
По всяко време, докато съхраняваме или обработваме вашите лични данни, вие (според правната терминология се наричате субект на данни) имате следните права:

имате право да поискате копие от Вашите лични данни от („ОРИНЖ ТУР“ ООД) и право на достъп до Вашите лични данни по всяко време;

имате право да поискате от (име на администратор) Вашите лични данни във вид, удобен за прехвърляне към друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

имате право да поискате (името на администратора) да коригира без ненужно забавяне Вашите неточни лични данни, както и данни, които вече не са актуални;

имате право да поискате от („ОРИНЖ ТУР“ ООД) личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличие на някое от следните основания:

личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани; когато сте оттеглили съгласието си;

когато сте възразили срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно;

когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

ВНИМАНИЕ: Възможно е да откажем да изтрием Вашите лични данни поради следните причини:

o за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнение на задача от обществен интерес,

o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

o за целите на архивиране в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото изтриването е вероятно да направи невъзможно или сериозно да възпрепятства постигането на целите на тази обработка;

когато личните данни са били събрани във връзка с предоставянето на услуги на информационното общество.

ВНИМАНИЕ: Възможно е да откажем да изтрием Вашите лични данни поради следните причини:

– за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнение на задача от обществен интерес,

o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

– за целите на архивиране в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото изтриването е вероятно да направи невъзможно или сериозно да възпрепятства постигането на целите на тази обработка;

за установяване, упражняване или защита на правни искове.

– при упражняване на правото на свобода на изразяване и правото на информация;

IX Вие:
имате право да поискате („ОРИНЖ ТУР“ ООД) да ограничи обработването на Вашите лични данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни от ограничаване ще бъде изрично само в писмена форма, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

имате право да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Администратора;

имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани комуникации);

имате право да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включваща профилиране;

ако трябва да използваме вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от тази декларация за защита на данните, ще ви предоставим ново съобщение за защита на данните и, когато и където е необходимо, ще поискаме вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително организации извън ЕС и международни организации), обработващи вашите лични данни).

X. Имате право да обжалвате пред Европейски надзорен орган
В случай на нарушаване на Вашите права съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: София 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров“
No. 2

Данни за кореспонденция: София 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

4. Тел: 02 915 3 518

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
уебсайт: www.cpdp.bg

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработването на Вашите лични данни от („ОРИНДЖ ТУР” ООД, трети страни, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените контакти на „ОРИНДЖ ТУР” „ ООД или директно към Длъжностното лице по защита на данните, на посочените по-горе контакти.

Можете да упражните всичките си права по отношение на защитата на Вашите лични данни чрез формите, приложени към тази информация. Разбира се, тези формуляри не са задължителни и можете да правите заявките си във всяка форма, която съдържа изявление в този смисъл и ви идентифицира като собственик на данните.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО Декларацията за поверителност Какво представляват личните данни?

Съгласно Общия регламент за защита на данните личните данни се дефинират като:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер , данни за местоположение, онлайн идентификатор или чрез една или повече характеристики, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;“.

Освен това индивидуалните данни, които, когато бъдат събрани заедно, могат да доведат до идентифицирането на конкретно лице, също представляват лични данни.

Лични данни, които са били анонимизирани по такъв начин, че лицето не е идентифицирано или вече не може да бъде идентифицирано, вече не се считат за лични данни. За да бъдат данните наистина анонимизирани, анонимизирането трябва да е необратимо. Ако могат да се използват повторно

Можете да прочетете повече за това кои данни са лични, как и защо използваме вашите данни и какви са механизмите за защита тук: https://tripadvisorbulgaria.com

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО Декларацията за поверителност Какво представляват личните данни?

Съгласно Общия регламент за защита на данните личните данни се дефинират като:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер , данни за местоположение, онлайн идентификатор или чрез една или повече характеристики, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;“.

Освен това индивидуалните данни, които, когато бъдат събрани заедно, могат да доведат до идентифицирането на конкретно лице, също представляват лични данни.

Лични данни, които са били анонимизирани по такъв начин, че лицето не е идентифицирано или вече не може да бъде идентифицирано, вече не се считат за лични данни. За да бъдат данните наистина анонимизирани, анонимизирането трябва да е необратимо. Ако може да се използва за повторна идентификация на физическо лице, те остават лични данни и попадат в обхвата на GDPR.“

КОИ ДАННИ НЕ СА ЛИЧНИ?
Примери за данни, които не се считат за лични данни, включват:

регистрационен номер на компанията;

имейл адрес, като info@friendship.com; анонимни данни.

Защо „ОРИНЖ ТУР“ ООД събира и съхранява лични данни?
За да Ви предоставим туристическите услуги, е необходимо да съберем лични данни, за да изпълним (и/или сключим) договор за предоставяне на туристическа услуга – организирано пътуване или отделен елемент от него или свързана услуга. (необходими са лична карта/паспорт за настаняване в хотела, телефон за връзка с Вас и/или посочено от Вас лице при настъпване на застрахователно събитие, Вашия e-mail

– за изпращане на бордна карта и самолетен билет) на основание чл. 6, ал. 1 от наредбата, а именно:

Изпълнение на задълженията на „ОРИНЖ ТУР“ ООД по договора с Вас; (включително: за защита на правата и законните интереси на Вас и/или на децата, които представлявате, или на възрастните хора, на които сте асистент, и за да можем да защитим Вашите жизненоважни интереси, ако настъпи застрахователно събитие и Вие в себе си не можете да реагирате по това време)

Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ОРИНЖ ТУР ООД (моля, вижте подборна информация за това в раздела за основанията, които ни дават правото да обработваме Вашите данни).

За целите на законния (легитимен) интерес на „ОРИНЖ ТУР“ ООД и Ваш легитимен интерес (например по застрахователна полица) и/или с Вашето съгласие.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е необходима (спешна) за предоставяне на нашата услуга и няма за цел да нахлуе в личното ви пространство.

За целите на комуникацията с рекламни и маркетингови цели,

„ОРИНДЖ ТУР“ ООД ще Ви поиска допълнително съгласие.

Как използвате личните ми данни?
В това съобщение за поверителност ние подробно описваме целите и причините за събиране и обработване на Вашите лични данни за Ние сме задължени по закон да обработваме Вашите данни за целите на Вашето туристическо пътуване и/или издаване на туристически ваучер и/или формуляр за резервация, и /или за хотелско настаняване, издаване на самолетни билети и/или свързани услуги: Закон за туризма, КОНВЕНЦИЯ за МЕЖДУНАРОДНОТО ГРАЖДАНСКО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ, Закон за гражданското въздухоплаване, Закон за задълженията и договорите, ТЗ, Устав и Правилник на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), Междунар. Конвенция за железопътен превоз на пътници и багаж (CIV), Международна конвенция за железопътен превоз (COTIF), Регламент (ЕС) № 1177/2010, Регламент (ЕО) № 261/2004, Регламент (ЕО) № 2006/2004 г. и др.

Съгласно Кодекса за застраховането за сключване на медицинска застраховка във връзка с вашето пътуване и/или за съобщаване на събитие на застрахователя

Съгласно Гражданския процесуален кодекс и ДДС за целите на данъчното облагане (при издаване на фактури)

Съгласно Закона за гражданската регистрация (задължителната хотелска регистрация в мястото, където ще отседнете)

Съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (при плащане чрез ПОС терминал).

Съгласно Закона за банките и банковата дейност (при плащания се посочват имената и ЕГН)

Когато резервирате допълнителни туристически услуги за вашето пътуване или почивка чрез нашите хипервръзки, без да се възползвате от правата, които се прилагат за туристически пакети съгласно Директива (ЕС) 2015/2302

***Освен горепосочените нормативни актове са в сила и други свързани с тях.

2.5.2. Обработване на вашите данни въз основа на сключен договор с

Вас.

1. Обработването се основава на вашето съгласие. (когато правим резервация за Вас, включително ако използвате услугите ни по телефон или друго средство за масова комуникация и в случай, че не е налице някое от горните правни основания); Нуждаем се от вашето съгласие за следните цели:

1. За целите на директния маркетинг (например, за да можем да ви изпращаме горещи оферти или оферти в последния момент).
2. За статистически цели. (За да можем да преценим коя оферта е най-добра за вас)
3. За профилиране (клиентски акаунт, програма за събиране на точки и др.)
Съгласие не се изисква (освен на правно основание) и когато обработваме вашите данни за някоя от следните цели:
От съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве
за статистически цели (при интерес към даден туристически продукт или за Google Adwords).
за упражняване или защита на правни искове.
Ще препратите ли и споделите ли личните ми данни с други организации или лица?
Ние не продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел печалба.

„ОРИНДЖ ТУР“ ООД може да предостави вашите лични данни на нашите поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

Всички трети страни, които могат да получат вашите данни, са задължени да пазят данните ви защитени и да ги използват само за изпълнение на задълженията си към нас. Когато вече не се нуждаят от вашите данни, за да изпълнят тези задължения, те ще имат подробни инструкции за унищожаването им в съответствие с процедурите, установени от „ОРИНДЖ ТУР” ООД.

Когато възнамеряваме да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ще го направим само след получаване на вашето съгласие. (ще има изключение само ако сме законово задължени да направим друго).

Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи, на които ги предоставяме съгласно конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и защитавате личните ми данни, които събирате?
„ОРИНДЖ ТУР“ ООД събира, съхранява и използва предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (GDPR). Ние ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Ние няма да съхраняваме вашата информация по-дълго, отколкото е разумно необходимо за изпълнение на конкретните цели, за които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете за съхранение на информацията зависят от законови задължения за съхраняване на документи и информация в определени минимални срокове. (вижте подробно точка VII)

Предприели сме всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от неоторизиран достъп.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?
„ОРИНДЖ ТУР“ ООД, при поискване от ваша страна, се задължава да ви съобщи каква информация съхраняваме за вас и как се обработва.

В случай, че разполагаме с вашите лични данни, можете да поискате следната информация:

Данни за контакт на организацията, обработваща или от името на която се обработват вашите данни. (В някои случаи това може да е представител в ЕС).

Данни за контакт на длъжностното лице, с което можете да се свържете Цели на обработката;

Правно основание за обработката;

Съответни категории лични данни, които се обработват;

Получатели или категории получатели, на които са или ще бъдат разкрити;

Получатели в трети държави или международни организации, ако има трансфер на лични данни към тях, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще бъде поне на нивото в ЕС;

Ако обработването се основава на легитимни интереси на „ОРИНЖ ТУР“ ООД или трета страна, информация за тези интереси.

Очакван период, за който ще се съхраняват личните данни;

Подробности за вашите права да поискате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни и да възразите срещу такова обработване;

Информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време; Подробности за правото ви да обжалвате пред Европейски надзорен орган;

Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване или изискване, необходимо за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.

Източникът, от който са събрани вашите лични данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.

Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква значима информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакваните последствия от тази обработка.

Как мога да получа достъп до моите данни, които са обработени?
Необходимо е да попълните заявка за достъп, която можете да намерите тук (линк към формуляр), или да направите заявка на посочените контакти на („ОРИНЖ ТУР“ ООД), или директно на посочените контакти на Защита на данните офицер.

За да удостоверите самоличността си, е необходимо да удостоверите самоличността си недвусмислено – лични документи, клиентски номер, електронна карта.

местоположение:
Държава: ……………………………………………………………………………………………
Адрес:………………………………………………………………………………… Тел:……………………………………………………………………………………

Уеб страница: …………………..…………………………………………………………………

Нашият служител по защита на данните може да се свържете директно тук:

Ел. поща: gdpr@orange-tours.com

Тел: +3592-9500095.

Информацията и заявките се обработват безплатно, с изключение на случаите, регламентирани от закона, в които Администраторът има право да определи разумна такса.

СЪГЛАСИЕ

Съгласявайки се с Декларацията за поверителност относно нашата Политика за обработка на лични данни, вие изрично се съгласявате да обработваме вашите лични данни за посочените цели.