БАНСКО

Банско отдавна се е прославил с богатото си и разнообразно културно-историческо наследство, което е изиграло важна роля за утвърждаването на българските ценности и е оставило забележителна диря в цялостното ни израстване като държава. Доказателствата за активното му участие в мощния подем на нацията през Възраждането са несъмнени, но историята му е много по-древна и началото й се крие някъде назад във вековете.

Информация за развитието на района през по-ранните епохи може да се намери в археологическите разкопки и проучвания. В района са регистрирани над 100 обекта, поставени на археологическата карта на България. Една от тях е Ситан кале /Калята/ – крепост, обитавана още от траките, достигнала своя апогей през древността и през ранното средновековие и просъществувала до падането под османско иго. Тук местното население дава последна съпротива срещу османските нашественици.

На територията на община Банско са напълно проучени следните археологически обекти: в местностите Шипоцко и Свети Иван. Продължават археологическите разкопки в местностите Карагонско и Свети Никола.

Подразбира се, че Банско е образувано като селище от обединяването на няколко квартала. Първите документални сведения за Банско се намират в османските регистри на джелепкешаните (овцевъдите) от 1576 г.

До 18 век жителите на Банско са предимно скотовъдци и занаятчии, които разчитат на обширните пасища и богатите гори. През периода на Възраждането Банско се развива като градски търговски и занаятчийски център. По поречието на река Глазне са издигнати множество мелници, дъскорезници, сапаници, табахани за щавене на кожи и др. Предприемчивите му жители поддържат търговски връзки със селища по Егейското крайбрежие, от Централна и Западна Европа. Кервани с дърводелски, кожени и железарски изделия тръгват към района на Егейско море – в Серес и Драма, за да пренасят обратно памук, риба, тютюн, опиум, маслини, необработени и обработени кожи. Търговски представителства на банскалии отварят врати в редица европейски градове – Будапеща, Виена, Лайпциг, Марселе, Лондон. Много от децата на богати семейства учат в чужбина.

https://visit-bansko.bg/en/about-bansko/history